ARIA CURRICULARĂ „LIMBA ŞI COMUNICARE”

ARIA CURRICULARĂ „LIMBA ŞI COMUNICARE”

ANUL ŞCOLAR 2013/2014

 

Aria curriculară „Limbă şi comunicare” este compusă din 10 profesori organizaţi în 3 catedre (catedra de limba şi literatura română, catedra de limba engleză şi catedra de limba franceză) fiecare fiind cordonată de câte un şef de catedră. Responsabilul ariei curriculare este prof. Grigorescu Ileana – Monica.

Activitatea Comisiei se desfăşoară conform Planului managerial având ca obiective generale:

  • Monitorizarea, prevenirea şi reducerea absenteismului;

ü    evaluarea cu scop de orientare şi optimizare a învăţării;

  • îmbunătăţirea competenţelor de lectură.

Fiecare cadru didactic din componenţa comisiei îşi planifică activitatea de predare – învăţare, atât la începutul anului şcolar, cât şi pentru fiecare unitate didactcită.

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la începutul anului se impun următoarele direcţii de acţiune/măsuri:

  • Predarea într-o manieră activă şi interactivă menită să dezvolte priceperile, deprinderile şi competenţele elevilor;
  • Cadrele didactice vor participa la activităţi de perfecționare desfășurate de CCD Constanţa;
  • Proiectarea calendaristică în conformitate cu cerinţele programei şi specificul fiecărei clase de elevi;
  • Interasistenţe la ore, în vederea observării accesibilităţii şi atractivităţii orelor de curs, finalizate cu discuţii colegiale de consiliere a celor asistaţi şi la orele cărora se poate vorbi despre fenomenul de absenteism;
  • Participarea cadrelor didactice şi a elevilor la concursuri și olimpiade școlare;
  • Cadrele didactice vor participa la ședințele cu părinții;
  • Invitarea părinților la activitățile extrașcolare întreprinse cu prilejul diferitelor evenimente: Ziua Națională, Zilele Eminescu, 1 Martie etc.

ü    La nivelul comisiei metodice se vor stabili subiecte pentru evaluarea inițială urmând modelul subiectelor propuse de Minister;

ü    Fiecare catedră va analiza rezultatele evaluării inițiale și va întocmi planuri remediale;

ü    Cadrele didactice de Lb. și lit. română vor aplica la clasa a XII-a simulari în vederea pregătirii examenului de bacalaureat.

o       În cadrul orelor de limba şi literatura română, se alocă, săptămânal, minim 2 secvenţe distincte în structura lecţiei, pentru activităţi care stimulează lectura şi susţin dezvoltarea competenţelor elevilor, în acest domeniu;

o       Complementar, la orele de limba şi literatura română, se instituie obligativitatea momentului ortografic. Monitorizarea se va face în baza schiţei secvenţei din lecţie si a caietelor elevilor.

 

v  «  Celui qui ne connaît pas les langues étrangères ne connaît rien de sa propre langue.» (de Johann Wolfgang von Goethe)

v  Nu uitaţi că limbile străine vă ajută în carieră, prin găsirea unui loc mai bun pe piaţa muncii, iar în perioada studiilor liceale, un  atu în plus pentru a fi admis în participarea la un proiect european!Limbile străine studiate în cadrul liceului nostru sunt FRANCEZA şi ENGLEZA. Parcurgerea programei şcolare se asociază cu diferite activităţi coordonate de profesorii de Limbi străine de la cele două catedre.

v  Anul şcolar debutează cu activităţi multilingvistice (concurs, prezentări în format electronic, cântece, secvenţe plurilingvistice) dedicate Zilei Europene a Limbilor Străine (26 SEPTEMBRIE) la care participă elevi de diferite etnii, coordonaţi de profesoarele de Limbi moderne din unitatea noastră şcolară.

v   

 

v  Luna NOIEMBRIE este dedicată Concursului de Limba franceză – pe echipe “Jeux de Langage”, iniţiat în 2010, de prof. de Limba franceză, Aura Ştefănescu, pentru liceele din Filiera Tehnologică şi vocaţională din judeţul Constanţa. Scopul acestui concurs – organizat pe echipe mixte – este socializarea elevilor în rezolvarea unor sarcini de lucru, prin intermediul limbii franceze, … iar entuziasmul este la cote maxime! Din 2013, la nivel local,  se desfăşoară  şi un Mini Jeux de Langage”organizat de Prof. Grigorescu Ileana Monica.

v   

      

v  Luna MARTIE este perioada spectacolelor  “LA FRANCOPHONIE”, la nivel local dar şi la nivelul Filierei tehnologice şi vocaţional-sportive. Programul este variat, cuprinzând recitări, mini scenete, cântece, expoziţie de desene, prezentăti în format electronic (Les dix mots; Citations célèbres etc.)

 

o

 

v  Luna APRILIE este din nou perioada concursurilor: Francofolies … marines! – concurs de Limba franceză individual, desfăşurat în şcoala noastră, ca etapă locală dar şi judeţeană pentru liceenii din Filiera tehnologică şi vocaţional-sportivă. Elevii cu rezultatele cele mai bune la etapa locală, participă şi la cea judeţeană, alături de colegi din Filiera tehnologică şi vocaţional-sportivă din Constanţa, Năvodari, Medgidia şi Mangalia. Rezultate? Premii, menţiuni alături de … bucuria participării! În 2011, concursul s-a diversificat prin participarea, alături de individual, şi pe echipe reprezentative ale unei unităţi şcolare.

v  « Toutes les langues sont belles pour ceux qui les parlent »

  (Jean-Marie Adiaffi)