ARIA CURRICULARĂ „TEHNOLOGII”

Aria Curriculară ,,OM ŞI SOCIETATE”

ANUL ŞCOLAR 2013-2014.

ARIA CURICULARĂ  „ OM ŞI SOCIETATE ” ESTE ALCĂTUITĂ DIN 11 PROFESORI ORGANIZAŢI  ÎN :

1.Catedra de istorie

2.Catedra de discipline socio-umane

3.Catedra de geografie

4.Catedra de religie

5.Catedra de educaţie fizică şi sport

Responsabil al ariei curriculare este profesor Lupoiu Daniela Liliana.

Activitatea comisiei se desfăsoară conform Planului Managerial elaborat la începutul anului şcolar.

ð   Elaborarea planurilor de activităţi pentru semestrul I şi semestrul II

  • Activitaţi extracuriculare ce marchează sărbătoarea unor evenimente importante ale istoriei:

– Ziua Holocaustului

– 1Decembrie : Ziua Naţională a Românilor de pretutindeni ;95 de ani de la marea unire

– ,,Hai să dăm mână cu mână ” – Aniversarea făuririi Statului Naţional Român : 24 Ianuarie

– ,,Suntem Independenţi , Suntem o naţiune de sine stătătoare”- Sărbătoarea independenţei României : 9 Mai

– Ziua Europei

  • Organizarea de concursuri şcolare, la nivel local, judeţean şi naţional:

–           Drepturile impuse de cetăţenia europeană

–           Competiţia ,, J.A. Creativity and Innovaţion Challenge

–           Educaţia în vreme de criză

–           Competiţia de fotbal pe liceu

–           Olimpiada Naţională a sportului şcolar la baschet şi volei

–           Cupa Coca-cola

–           Rolul Bisericii în constituirea României moderne *vizite şi pelerinaje

*vizită la Muzeul de istorie naţională şi arheologie Constanţa

*pelerinaj la Mănăstirile Dervent şi Peştera ,,Sf. Andrei”

  • Elaborarea Documentelor de Proiectare Didactică anuale şi semestriale
  • Urmărirea parcurgerii în totalitate a curricumurilor şcolare în conformitate cu planificările
  • Achiziţia unor lucrări de specialitate, softuri educaţionale
  • Pregătirea suplimentară a elevilor pentru Olimpiadele Şcolare
  • Participarea la toate Proiectele organizate de ISJ-Constanţa şi la activităţile Comisiei Metodiceorganizate lunar în şcoală
  • Participarea la sesiuni de comunicări, simpozioane, colocvii didactice
  • În anul şcolar 2012-2013 mulţi profesori ai Comisiei au participat cu lucrări la simpozionul ,,Calitate, inovaţie şi Eficienţă” ed. aV-a desfaşurat în luna mai în şcoala noastră