CISCO

Prezentare cursuri CISCO

 

Programul CISCO (Cisco Networking Academy) se desfăşoară în România în baza unui Protocol strategic de colaborare semnat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cisco Systems. În cadrul acestui protocol, liceul nostru este acreditat ca Academie Cisco.

Acest program este menit să ofere elevilor şansa unei noi specializări în domeniul reţelelor de calculatoare. În timpul cursului, elevii învaţă tot ce ţine de reţele şi comunicaţii, începând de la structura calculatoarelor şi până la lucrul cu reţele locale, de arie restrânsă (LAN) şi reţele de arie largă (WAN).

Cursul CISCO (CCNA Discovery) este structurat în 4 module a câte 60 ore fiecare. Fiecare modul este structurat pe capitole. După fiecare capitol se susţine un test, iar la sfârşitul fiecărui modul se susţine un examen. Toate testele şi examenele se susţin on-line, pe serverul Cisco Systems, în limba română.

La sfârşitul fiecărui modul, elevii obţin un Certificat de absolvire, eliberat de serverul Cisco Systems şi contrasemnat de Liceul Tehnologic de Electrotehnică şi Telecomunicaţii, Constanţa. Competenţele dobândite sunt indicate în certificat, în limba engleză, şi sunt recunoscute pe tot globul.  Pe baza acestui certificat, elevii absolvenţi se pot angaja la societăţile de cablu, internet, telefonie digitală, telecomunicaţii, etc.

            Taxa de participare: 400 lei per modul plătibili la Asociaţia Părinţilor „Mihai Viteazu”, cu chitanţă. 

Cursurile se desfăşoară de două ori pe săptămână, între orele 14-15,30. În şcoala noastră, de obicei, elevii încep studiul Modulului I în clasa a X-a, în primul semestru, urmând parcurgerea Modulului II în semestrul II sau în clasa a XI-a. Modulele III şi IV au un grad de dificultate mai mare şi sunt parcurse de elevii care doresc să-şi aprofundeze cunoştinţele în domeniul reţelelor de calculatoare.