Comisii

Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii

Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicatii

SCOALA EUROPEANA

  

COMISIA DE PENTRU EVALUARE ŞI ASIGURARE A CALITĂŢII

 

 • Coordonator:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Alina IOAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Elena TOMA – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cristina STOIAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • ing. Elena STURZA – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Ionela CREȚU – Asociația Părinților – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Iulian DUDA – Consiliul Școlar al Elevilor – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Caius-Romeo REZEANU – Reprezentant Consiliul local;
 • Costel GALAV  Reprezentantul sindicatului 

   

COMISIA PENTRU CURRICULUM

         

 • Preşedinte :
 • Gabriela MAESCHI director-adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Claudia DUMITRACHE responsabil Aria curriculară ”Tehnologii” – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Daniela GURALIUC responsabil Aria curriculară ”Limbă și comunicare”– Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Mirela FERȘETA – responsabil Aria curriculară ”Matematică și științe”– Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cristina STOIAN – responsabil Aria curriculară ”Om și societate”– Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

         

COMISIA DIRIGINȚILOR

         

 • Preşedinte :
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Daniela GURALIUC – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Doina TURCU – clasa a IX-a A;
 • ing. Claudia DUMITRACHE – clasa a IX-a B;
 • Liliana BÎRLĂDEANU – clasa a IX-a C;
 • Marian RADU – clasa a IX-a D;
 • Ines SULIMAN – clasa a IX-a E;
 • Elvira NICODIN – clasa a IX-a F;
 • Luminița Ștefan – clasa a IX-a G;
 • Cristina STOIAN – clasa a X-a A;
 • ing. Elena STURZA – clasa a X-a B;
 • Alina IOAN – clasa a X-a C;
 • Elena Toma – clasa a X-a D;
 • Diana CIOROBA – clasa a X-a E;
 • Claudia CACIANDONE – clasa a X-a F;
 • Atena ROATĂ – clasa a X-a G;
 • i. Dumitru RADU – clasa a X-a Hp;
 • Aura ȘTEFĂNESCU – clasa a XI-a A
 • Daniela GURALIUC – clasa a XI-a B;
 • ing. Lucian SANDU – clasa a XI-a C;
 • Cerasela OVREIU – clasa a XI-a D;
 • ing. Gabriela ROMAN  – clasa a XI-a E;
 • Delia PATACHE – clasa a XI-a F;
 • ing. Carmen COSTEA – clasa a XI-a Gp;
 • Costel GALAV – clasa a XII-a A
 • Monica STAN – clasa a XII-a B;
 • Daniela LUPOIU – clasa a XII-a C;
 • Gina VINTILĂ – clasa a XII-a D;
 • Mirela FERȘETA – clasa a XII-a E;
 • ing. Laura PÂNTRJEL – clasa a XII-a F;
 • ing. Carmen COSTEA – anul I -postliceală
 • ing. Grigore Alexandru– anul II – postliceală.

          

 

COMISIA PENTRU PROIECTE ȘI PROGRAME EDUCATIVE ȘCOLARE ȘI

EXTRAȘCOLARE

         

 • Preşedinte :
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Liliana BÎRLĂDEANU Coordonator pentru proiecte și programe educative școlare și extrașcolare – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Doina TURCU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Diana CIOROBA – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Ionela DOBRESCU – Asociația părinților din Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța,
 • Elena STEMATE – Consiliul Școlar al Elevilor din Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța

         

COMISIA PENTRU PREVENIREA ȘI ELIMINAREA VIOLENȚEI, A FAPTELOR DE CORUPȚIE ȘI DISCRIMINĂRII ÎN MEDIUL ȘCOLAR ȘI PROMOVAREA INTERCULTURALITĂȚII

         

 • Preşedinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Marian RADU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Claudia CACIANDONE – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Delia PATACHE – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cerasela OVREIU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța,
 • Cristina DOBRE – CJRAE

 

COMISIA DE MONITORIZARE A ABSENȚELOR ȘI A NOTĂRII RITMICE A ELEVILOR

 

 • Preşedinte :
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Claudia CACIANDONE – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Diana CIOROBA – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • psiholog Cristina DOBRE – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

  

COMISIA PENTRU PERFECŢIONARE ŞI FORMARE CONTINUĂ

 • Preşedinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Daniela GURALIUC – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • ing. Gabriela ROMAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Elvira NICODIN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

 

COMISIA DE SECURITATE ȘI SĂNĂTATE ÎN MUNCĂ ȘI PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

 

 • Preşedinte :
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • ing. Laura PÂNTRJEL – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • i. Dumitru RADU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cristian CHERAN – informatician – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

 

 COMISIA DE ÎNTOCMIRE A ORARULUI ȘI PROGRAMAREA SERVICIULUI PE ȘCOALĂ AL PERSONALULUI DIDACTIC ȘI AL ELEVILOR

         

 • Preşedinte :
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Claudia DUMITRACHE – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Lucian SANDU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Costel GALAV – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Gabriela ROMAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Ines SULIMAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța

 

COMISIA DE COLECTAREA, GESTIONAREA ȘI  ÎNTOCMIREA BAZEI DE DATE A SISTEMULUI DE INFORMAȚII INTEGRAT AL ÎNVĂȚĂMÂNTULUI DIN ROMANIA (SIIIR);

 

 • Preşedinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Codruța – Dana CULICĂ – secretar-șef la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Violeta GIURCAN – secretar – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

COMISIA PENTRU OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

 

 • Preşedinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Claudia DUMITRACHE la Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Mirela FERȘETA – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cristina STOIAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Daniela GURALIUC – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații

 

COMISIA PENTRU ELABORAREA PROIECTULUI DE REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCȚIONARE A UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT

 • Preşedinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Gabriela MAESCHI – director-adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Liliana BÎRLĂDEANU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Daniela GURALIUC – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Alina IOAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cătălina LAZĂR – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Tiberiu TUDOR – – președinte Asociația părinților Mihai Viteazu” Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Miruna APOSTOL – reprezentanta elevilor Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Costel GALAV – observator sindical

 

COMISIA DE COORDONARE A PROGRAMULUI NAȚIONAL ”ȘCOALA ALTFEL”

 

 • Preşedinte:
 • Gabriela MAESCHI – director-adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Liliana BÎRLĂDEANU – consilier educativ – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Atena ROATĂ – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • psih. Cristina DOBRE;
 • Ionela DOBRESCU – membru – Asociația părinților Mihai Viteazu” Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Ainur MENGAZI – reprezentantul elevilor Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Costel GALAV – observator sindical

 

COMISIA DE REVIZUIRE A PLANULUI DE ACȚIUNE AL ȘCOLII

 

 • Preşedinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Gabriela MAESCHI – director adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Liliana BÎRLĂDEANU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Doina TURCU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Tiberiu TUDOR – Asociația părinților ”Mihai VITEAZU” – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

 

COMISIA DE VERIFICAREA DOCUMENTELOR ȘCOLARE ȘI A ACTELOR DE STUDIU

 

 • Preşedinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii :
 • Liliana BÎRLĂDEANU – director adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Alina IOAN – reponsabil CEAC – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Codruța-Dana CULICĂ – secretar-șef al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța

 

COMISIA PENTRU PREVENIREA ACTELOR DE CORUPȚIE ÎN EDUCAȚIE

 • Președinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii:
 • Gabriela MAESCHI – director adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Marian RADU – consilier pentru integritate Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Mirela FERȘETA – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Niculina GÎȚĂ – contabil – șef – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Codruța-Dana CULICĂ – secretar-șef al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

 

COMISIA DE INTEGRITATE

 • Președinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii:
 • Gabriela MAESCHI director adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Daniela GURALIUC – Responsabil Arie Curriculară ”Limbă și comunicare” – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Mirela FERȘETA – Responsabil Arie Curriculară ”Matematică și științe” – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cristina STOIAN – Responsabil Arie Curriculară ”Om și societate” – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • ing. Claudia DUMITRACHE – Responsabil Arie Curriculară ”Tehnologii” – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Marian RADU – consilier pentru integritate Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Codruța-Dana CULICĂ – secretar-șef al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

 

COMISIA PENTRU ACORDAREA BURSELOR DE MERIT, DE STUDIU, SOCIALE ȘI A SPRIJINULUI FINANCIAR DIN CADRUL PROGRAMULUI NAȚIONAL ”BANI DE LICEU”, BURSĂ PROFESIONALĂ

 • Programul Național ”Bani de liceu” formată din urmatorii membri:
 • Președinte:
 • Gabriela Maeschi – director adjunct Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Niculina GÎȚĂ –; administrator financiar Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța
 • Marian RADU;
 • Psiholog: Cristina DOBRE;
 • secretar – Codruța-Dana CULICĂ – secretar-șef – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța.
 • Comisia pentru acordarea a Burselor profesionale
 • Președinte:
 • Gabriela MAESCHI – director adjunct Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Niculina GÎȚĂ –; administrator financiar Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța
 • Marian RADU;
 • Psiholog: Cristina DOBRE;
 • secretar – Codruța-Dana CULICĂ – secretar-șef – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța
 • Comisia pentru acordarea a Burselor de studiu, merit și sociale
 • Președinte:
 • Gabriela MAESCHI – director adjunct Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Niculina GÎȚĂ –; administrator financiar Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța
 • Marian RADU;
 • Psiholog: Cristina DOBRE;
 • secretar – Codruța-Dana CULICĂ – secretar-șef – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța.

 

 

COMISIA DE INVENTARIERE

 

 • Responsabil:
 • Niculina GÎȚĂ – contabil-șef – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Președinte:
 • ing. Laura Pântrjel – – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii:
 • Gina VINTILĂ – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cerasela OVREIU – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cristian CHERAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;

 

COMISIEI DE ACHIZIȚII

 

 • Președinte:
 • Andra ȘANDRU director al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membrii:
 • Neculae STAN – administrator de patrimoniu Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Cristian CHERAN – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Elena STURZA.

COMISIA PENTRU SIMULAREA EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2017

SESIUNEA 25-27 IANUARIE 2017

 

 • Președinte:
 • Maeschi Gabriela – director adjunct al Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membri:
 • Dobre Cristina;
 • Guraliuc Daniela;
 • Pântrjel Laura
 • Roman Gabriela
 • Secretar: Cristian CHERAN – informatician Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Profesori asistenți:
 • Ștefănescu Aura
 • Lazăr Cătălina
 • Corobea Mariana
 • Cheran Constantin
 • Porumb Mirela
 • Cioroba Diana
 • Suliman Ines
 • Lupoiu Daniela
 • Stoian Cristina;
 • Roată Atena
 • Dumitrache Claudia;
 • Vintilă Gina;
 • Ferșeta Mirela
 • Turcu Doina
 • Costea Carmen
 • Coiciu Mihai
 • Georgescu Daniela
 • Radu Marian
 • Ovreiu Cerasela
 • Leontiev Lucian
 • Niță Eugen Adrian
 • Patache Delia
 • Sturza Elena
 • Radu Dumitru
 • Pușcașu Mariana
 • Nicodin Elvira
 • Pora Virginia
 • Caciandone Claudia
 • Profesori evaluatori:
 • Proba E a) – limba și literatura română:
 • TOMA Elena;
 • ROATĂ Atena;
 • BÎRLĂDEANU Liliana;
 • Proba E c) – matematică:
 • GALAV Costel;
 • IOAN Alina;
 • PATACHE Delia;
 • NICODIN Elvira
 • Proba E d) – proba la alegere a profilului și specializării:
 • Disciplina fizică:
 • FERȘETA Mirela;
 • TURCU Doina.
 • Disciplina chimie:
 • MAESCHI Gabriela;
 • CACIANDONE Claudia.
 • Disciplina biologie:
 • IORDACHE-STOICESCU Liliana
 • DRAGOMIR Caliopi
 • Disciplina geografie:
 • STAN Monica;
 • CULICĂ Codruța-Dana
 • Disciplina logică, argumentare și comunicare:
 • STOIAN Cristina;
 • DOBRE Cristina.

 

COMISIA DE MONITORIZARE ÎN VEDEREA IMPLEMENTĂRII ŞI DEZVOLTĂRII SISTEMULUI DE CONTROL INTERN MANAGERIAL

               

 • Președinte:
 • Gabriela MAESCHI – director-adjunct – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membri:
 • Doina TURCU – cadru didactic – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Niculina GÎȚĂ – contabil-șef – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Violeta GIURCAN – secretar – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Neculaie STAN – administrator patrimoniu – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Secretar:
 • Monica STAN – cadru didactic – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Responsabil:
 • Marian RADU cadru didactic – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;                                                            

           

COMISIA DE MOBILITĂȚI LA NIVELUL UNITĂȚII ȘCOLARE

 

 • Președinte:
 • Alina IOAN – responsabil C.E.A.C. – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Membri:
 • Claudia DUMITRACHE – cadru didactic – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Mirela FERȘETA – cadru didactic – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Aura ȘTEFĂNESCU – cadru didactic – Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța,

 

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA TÂRGULUI DE OFERTE EDUCAȚIONALE

 

 • Președinte:
 • Andra ȘANDRU – director Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanţa;
 • Membri:
 • Gabriela MAESCHI – director adjunct Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanţa;
 • ing. Claudia DUMITRACHE – responsabil Arie curriculară Tehnologii;
 • ing. Laura PÂNTRJEL;
 • i. Mihail BUCȘE;
 • i. Nicolae OAȘE;
 • i. Dumitru RADU.

             

COMISIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL DE 3 ANI

 

 • Președinte:
 • Gabriela MAESCHI – director adjunct Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanţa;
 • Vicepreședinte: ing. Claudia DUMITRACHE – Responsabil comisie Aria curricular ”Tehnologii” Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanţa;
 • Membri:
 • ing. Gabriela ROMAN;
 • ing. Lucian SANDU
 • Secretar:
 • Codruța-Dana CULICĂ – secretar-șef Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanţa.

           

COMISIA DE ADMITERE ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL LICEAL

 

 • Președinte:
 • Gabriela MAESCHI – director adjunct Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanţa;
 • Membri:
 • ing. Laura PÂNTRJEL;
 • Costel GALAV;
 • Monica STAN;
 • Daniela LUPOIU;
 • Gina VINTILĂ;
 • Mirela FERȘETA.
 • Secretar:
 • Codruța-Dana CULICĂ – secretar-șef Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanţa.

            

 

COMISIA PARITARĂ

 

 • Președinte:
 • Andra ȘANDRU – director Liceul Tehnoloogic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța;
 • Gabriela MAESCHI – director adjunct Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța
 • Costel GALAV – lider sindical Liceul Tehnoloogic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța
 • Cristina STOIAN – Liceul Tehnoloogic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța