Misiune si viziune

Misiunea școlii:

 

 

        Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații are misiunea de oferi fiecărui absolvent posibilitatea de a-și armoniza tendințele de auto-realizare și potențialul cu cerințele vieții sociale pentru a se integra cu succes în formele de învățământ postsecundare sau pe piața muncii și de a  asigura  servicii de educație și formare profesională de calitate pentru a răspunde relevant și rapid cerințelor comunității

 

 

Viziunea școlii

 

     Comunitatea școlară a Liceului Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța are datoria de a lucra pentru a asigura elevilor  posibilitatea dobândirii de competențe de nivel ridicat, relevante pentru piața muncii și comunitate, cu vizibilitate crescută, bazându-se pe anticiparea nevoilor de pe piața muncii în continuă schimbare.