PERSONAL AUXILIAR

Compartimentul contabilitate Gîță Niculina Contabil șef
Compartimentul secretariat Culică Codruța Dana Secretar șef
Giurcan Violeta Paula Secretar
Biblliotecă Dobrescu Ionela Bibliotecar
Administrativ Dominte Romeo Administrator de patrimoniu
Informatician Cheran Cristian informatician