PERSONAL NEDIDACTIC

Compartimentul administrativ Anițoae Vanda Îngrijitor
Talabă Dumitra Îngrijitor
Saramanda Chirața Îngrijitor
Șerbescu Eugenia Îngrijitor
Arbănaș Costică Muncitor de întreținere
Răceală Viorel Muncitor de întreținere cu atribuții de paznic
Vîrvea Sorin Muncitor de întreținere cu atribuții de paznic