Proiecte

Proiect Erasmus+ domotica

Proiectul face parte din acțiunea-cheie 2 a parteneriatului strategic KA2 – parteneriate strategice Erasmus + 2014-2020-2020, și anume cooperarea pentru inovare și schimbul de bune practici. Scopul proiectului este de a oferi tinerilor absolvenți de educație tehnică mai multe șanse de a ocupa locuri de muncă pe piața muncii din România și din UE. Proiectul își propune să dezvolte abilități cheie pentru elevii în automatizarea acasă de bază (automatizarea inteligentă a locuinței) și îmbunătățirea competențelor profesorilor în domeniul electronicii și automatizării, domenii specifice școlilor participante la proiect. Este un proiect transnațional; Partenerii selectați au o experiență bogată în dezvoltarea de proiecte de automatizare în domiciliu. Partenerii noștri sunt interesați de acest proiect, deoarece lumea folosește sisteme de automatizare acasă diferite, așadar doresc să analizeze și să aleagă cele mai bune soluții pentru implementarea instalațiilor de automatizare la domiciliu în programele proprii. Prin acest proiect vrem să folosim Moodle, atât pentru implementare, cât și pentru diseminare.   Obiectivele proiectului: Creșterea nivelului de cunoștințe al studenților / profesorilor privind realizarea instalațiilor electronice de automatizare la domiciliu; Oferă adaptarea educațională a școlilor participante la proiect, noilor condiții economice impuse de dinamica pieței muncii; Realizarea de relații profesionale între profesorii participanți la proiect pentru a stabili oportunități de angajare pentru studenți și integrarea acestora pe piața europeană a muncii; Creșterea calității formării profesionale inițiale și continue prin TIC, inclusiv utilizarea Moodle;

Mai multe detalii-click!

 

 

 

PROIECTE EUROPENE

Premiere-Erasmus
Premiere-Erasmus-2

poza-proiecte