Raportul anual de activitate

RAPORTUL ANUAL AL ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE

2016-2017

 

  1. ACTIVITĂŢI DERULATE ÎN CADRUL UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT*
Nr.

crt.

Titlul proiectului la nivelul unităţii de învățământ

 

Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului Data şi locul Participanţi, invitaţi
1. Sărbători ale spiritului Activitate metodică desfășurată la nivel județean

Modalități de fixare și sistematizare a structurilor literare în textele lirice.

Lirica toamnei-  interpretare poetică și muzicală

24.11.2016

Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații

Elevi: clasele IX-XII

Profesori ai liceelor din cadrul Cercului pedagogic nr. 5

2. Educație civică- educație pentru viitor

 

“Mândru că sunt român”- manifestare artistică

„E scris pe tricolor UNIRE!”- concurs

 

29.11.2016

Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații

Elevi din clasele IX-XII;

Prof. Lupoiu Daniela- Liliana

Prof. Bîrlădeanu Liliana

Prof. Roată Atena

Prof. Toma Elena

Prof. Ștefan Luminița

Prof. Radu Mariam

4. Orientare profesională World Education Fair 28.09.2016

Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații

Prof. Guraliuc Daniela

Integral Edu

3. Sărbători ale spiritului ”Journée Européenne des langues”

Concurs plurilingvistic

26 sept 2016 Elevi din clasele a10-a F, a 9-a A

Prof. Ștefănescu Aura

Prof. Georgescu Daniela

 

4. Sărbători ale spiritului „Les fêtes d’hiver en France”

A. „Les fêtes calendales en Provence” (prezentare ppt)

B. „Mon beau sapin” (prezentare ppt)

20 -21 dec. 2016

19 -20 dec.2016

Elevi din clasele 11A, 12 F, 10A, 10B;

Prof. Ștefănescu Aura

Prof. Georgescu Daniela

 

5. Sărbători ale spiritului. „Iată, vin colindători!”

 

22.12.2016

Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații

 

Elevi: clasele IX-XII

Coordonatori:

Prof. Bîrlădeanu Liliana

Prof. Radu Marian

Participanți: întregul colectiv al cadrelor didactice

Sărbătoarea spiritualității românești. Sub semnul vibrației eminesciene

 

17.01.2017 Elevi din clasele IX-XII

Catedra de limba și literatura română

Proiectul: „Eu, absențele și notele proaste” Identificarea factorilor stresori și a reacțiilor la stress ale elevilor care au risc crescut de abandon 11.05.2017 25 de elevi

Prof. coordonator: director adj. Maeschi Gabriela

Prof. Ștefan Luminița

Prof. Costea Carmen

Aplicarea și interpretarea chestionarelor pentru elevi și părinți la clasele de învățământ profesional 09.05.2017 25 de elevi

Prof. coordonator: director adj. Maeschi Gabriela

Prof. Ștefan Luminița

Prof. Costea Carmen

 

 

 

 

 

 

 

  1. ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTELOR EDUCATIVE APROBATE ÎN CAEJ (Calendarul activităţilor educative judeţene)*
Nr.

crt.

Unitatea de învățământ/

Localitatea

(denumirea)

Titlul proiectului

 

Poziția nr./pagina/ domeniul Cadru didactic coordonator/ Participant Activitatea desfăşurată în cadrul proiectului Nr. elevi partici-panţi Nr. Premii I Nr. Premii

II

Nr. Premii III Nr. Mentiuni/premii speciale
1. Liceul Tehnologic de Electrotehnica si Telecomunicaţii-Constanta „Jeux de Langage”

(Concurs de Limba franceza pe echipe)

Data:

23 noiembrie 2016

Prof. coordonator: Stefanescu Aura Concurs de Limba franceză pe echipe –adresat elevilor din Filiera Tehnologică şi vocaţională

 

11 echipe = 33 elevi din 11 unitati scolare din Constanţa, Năvodari şi Medgidia

 

 

1  ( 3 elevi de la 3 licee diferite)Diploma de Diamant 1( 3 elevi de la 3 licee diferite)

Diploma de Safir

 

1 ( 3 elevi de la 3 licee diferite)

Diploma de Smarald

2. Școala Militară de Maiștri Militari a Forțelor Navale Amiral Ion Murgescu Constanța Sesiunea de comunicări științifice ale elevilor- ediția a VI-a Prof. ing. Sturza Elena

Prof. ing. Dumitrache Claudia- Oana

Prof. ing. Costea Carmen

m.i. Oașe Nicolae

m.i. Etem Icherem

Prof. Ștefănescu Aura

Prof. Guraliuc Daniela

 

Sesiune de lucrări științifice și de lucrări practice  

9 elevi

3 4 2
3. Liceul Tehnologic C.A. Rosetti „Captivi în libertate”

 

27.03.2017 Stoian Cristina Spune NU comerțului cu moartea 5 elevi  
„Viața ta… alegerea ta. Tu ce alegi?” 22.05.2017 Ioan Georgiana Alina Spune NU comerțului cu moartea 5 elevi  

 

 

  1. ALTE ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE LA NIVEL JUDEŢEAN SAU NAŢIONAL* (Proiecte şi programe educative desfăşurate în parteneriat cu diverse ONG-uri, Fundaţii, Asociaţii etc.) din următoarele categorii de activitate: Voluntariat (altele decat SNAC), Educație Globală, intervenţie şi prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violenţei, a delincvenţei juvenile, a consumului de droguri, programe pentru dezvoltarea abilităţilor de viaţă, de educaţie civică, promovarea sănătăţii, programe culturale, ecologice, sportive şi turistice, educaţie rutieră, protecţie civilă; programe pentru educatia părinţilor şi pentru copiii cu părinţii plecaţi în străinătate.

*daca este cazul

*toate activitățile să fie efectuate și dovedite printr-un document (adeverință. diplomă) emis de instituția organizatoare

Nr.

crt.

Unitatea de învățământ/

Localitatea

(denumirea)

Denumirea proiectului

 

Tipul activităţii proiectului Activitatea principală

Data si locul

Cadru didactic coordonator/ Participant Nr. elevi participanţi Invitati/parteneri  (ex: ONG, Poliție, asociație, părinți etc)
1. Şcoala Raională de Arte Plastice “Nicolae Moisei”

din Telenești – Republica Moldova

 

Concursul internațional ”Orașul meu de suflet” Cultural-artistic 30 octombrie 2016 – Iași prof. Toma Elena-Daniela 5 Asociația Cultural – Ştiințifică “Pleiadis” din Iași

 

2. Universitatea Ovidius- Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

 

TEHNONAV- 2016 Zilele Carierei Orientare profesională 17-18. noiembrie

2016

Univ. Ovidius

Portul Constanța

prof. Bîrlădeanu Liliana

prof. Sandu Lucian

m.i. Bucșe Mihail

m.i. Radu Dumitru

 

26 Parteneri economici- Port- GSP, APC etc
3. Academia Navală Mircea cel Bătrân Școala altfel-  a oferi oportunitate unei orientări profesionale a elevilor de liceu- proiect aprobat de MENC nr. 56895/23.02.2016

 

Orientare profesională 16 noiembrie 2016

Academia Navală Mircea cel Bătrân

prof. Bîrlădeanu Liliana

prof.Lupoiu Daniela- Liliana

 

30
4. Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la Marea Neagră

Universitatea Ovidius- Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

 

 Energia durabilă-  Săptămâna Internațională a Anteprenoriatului

Concurs de proiecte, planuri de afaceri și idei innovative de startup-uri în domeniul energiei durabile

Concurs- promovarea educației ecologice și a abilităților de viață 18.11.2017 Director: Șandru Andra

Director adj. Maeschi Gabriela

Prof. ing. Costea Carmen

10 Institutul pentru Nanotehnologii și Surse Alternative de Energie

 

5. Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Ziua Națională fără tutun Promovarea sănătății; prevenirea/combaterea consumului de substanțe nocive 17.11.2016 Psih. Dobre Cristina

Prof.Turcu Doina

168
6. Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Ziua Internațională a toleranței Dezvoltarea abilităților de viață 16.11.2016 Psih. Dobre Cristina

 

17
7. Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Ziua Internațională pentru eliminarea violenței împotriva femeilor Prevenirea violenței

Educația pentru sănătate

25.11.2016 Psih. Dobre Cristina

Prof. Bîrlădeanu Liliana

168 Poliția de proximitate
8. Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Prevenirea comportamentelor de risc și a infracționalității. Lecții de viață Prevenirea delincvenţei juvenile, a consumului de droguri, dezvoltarea abilităţilor de viaţă 10.12.2016 Psih. Dobre Cristina 50 C.J.R.A.E  Constanța

Penitenciarul Poarta Albă

9. Asociaţia cultural-ştiinţifică ”Vasile Pogor” Iaşi Expoziția  Internaţională – Concurs ”ÎNVINGĂTOR PRIN ARTĂ” Cultural-artistic 27 noiembrie 2016 – Iași Toma Elena-Daniela 5 Facultatea de Arte Vizuale şi Design

de la Universitatea de Arte ”George Enescu” din Iaşi, Facultatea de Limbi Moderne de la Universitatea de

Studii Europene din Moldova, Liceul Teoretic Republican „Ion Creangă” din Bălţi – Moldova şi Asociaţia

Cultural-Ştiinţifică “Vasile Pogor” din Iaşi

 

10 Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații „Improving students and teachers skills in home automation

Proiect nr. 2016- RO01-KA202-024446”

Proiect Erasmus+2014-2012, KA2- parteneriate strategice- parteneriate in VET; cooperare pentru inovare și schimb de bune practici 6 reuniuni de proiect:

– noiembrie 2016- Lic. Teh. de Electr.  și Telecom. Cta;

-Februarie 2017- Spania;

-Iulie 2017- Constanța;

-Iulie 2018- Constanța;

-Martie 2018- Spania.

 

Prof. ing. Roman Gabriela

Prof. ing. Niță Eugen- Adrian

Director: prof. Șandru Andra

14 elevi- clasele X-XI- domeniul electric;

5 profesori- domeniul electronică- automatizări;

1 profesor de informatică.

I.T.I.S.  G. Armellini – Roma- Italia;

Staatliche Berufliche Oberscule Schwandorf- Germania;

IES Miguel Catalan- Coslada- Spania;

Cooperativa de Ensino de V.N. Famalicao, CRL- E.P.Cior- Portugalia;

WATT UNIT SRL Constanța – România.

 

11. CJRAE

ISJ Constanța

“Împreună pentru viitor” Proiect județean Palatul Copiilor Constanța,

martie 2017

Prof. psih. Dobre Cristina 1 elev 9A

1 elev 10 C

Premiul al II-lea

Liceul Teoretic Decebal
12. Colegiul Tehnic Tomis Personalități marcante ale orașului meu Simpozion Regional înscris în CAER 2017, poziția 1132 Colegiul Tehnic Tomis, ediția a IV-a, mai, 2017 Prof. Bîrlădeanu Liliana 1 elev, IX C

Premiul al II-lea

13. Prefectura Constanța

ISJ Constanța

9 mai- Ziua Europei Proiect județean Piața Ovidiu Constanța, 9.05.2017

 

Prof. Culică Codruța 20 de elevi,

clasele 9-12

Premiul I

24 de unități de învățământ preuniversitar

 

14. Universitatea Ovidius Constanța- Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă Tehnonav Junior 2017 Conferința Națională a Elevilor și Studenților în Domeniul Științelor Inginerești Universitatea Ovidius, 27 mai 2017 Prof. ing. Costea Carmen 1 elev școala profesională III+ 1 elev cls. –a 11-a-

Premiul I

2 elevi cls a 10-a- Mențiune

1 elev cls a 10-a Premiul de popularitate

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța
15. Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida „Cultivă-ți pasiunea”

Concursul de creații plastice- Peisaj urban

Proiect județean  CAEJ 4531A- 2017- Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Guraliuc Elena  -Daniela 1 elev 9 D

Mențiune !

16. Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida „Cultivă-ți pasiunea”

Concursul de creații plastice- Peisaj urban

Proiect județean  CAEJ 4531A- 2017- Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida Bîrlădeanu Liliana 1elev 10 C

Mențiune II

17. Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida „Civilizația șoselei”

Concurs de machete: „Automobilul viitorului”

Proiect regional CAER 150/ 2017- Liceul Tehnologic Dimitrie Leonida

 

Guraliuc Elena- Daniela 2 elevi- 9F

Premiul III

1 Asociația studenților din

Academia Navală Mircea cel Bătrân

Din tainele marinărești Proiect județean Academia Navală Mircea cel Bătrân Maeschi Gabriela 25 de elevi- cls. 11-12
I.S.J. Constanța Târgul Ofertelor educaționale Proiect județean Pavilionul Expozițional  Constanța Coordonator: director. Șandru Andra

Participanți: 9 cadre didactice

 

80 de elevi
Universitatea Politehnică București INOVAFEST, ediția a IX-a, 2017 Festival Național Școlar Colegiul de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei” București, 6-7 aprilie  2017 Prof.ing. Costea Carmen

Prof. ing. Dumitrache Claudia

2 elevi
Universitatea Ovidius- Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă

 

TEHNONAV JUNIOR 2017- Proiectul PORTIS Conferința Națională a elevilor și studenților în domeniul științelor inginerești Facultatea de Inginerie Mecanică, Industrială și Maritimă, 26.05.2017

 

Prof. ing. Costea Carmen

M.i. Oașe Nicolae

11 elevi Comnania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța

I.S.J. Constanța

Universitatea Maritimă Constanța Sesiunea internațională de comunicări științifice a studenților Sesiune de comunicări Universitatea Maritimă Constanța, 27-29. 05.

2 017

Prof. ing. Costea Carmen 6 elevi Fundația Universitară Black Sea Foundation
Universitatea Ovidius Constanța Promovarea  surselor regenerabile de energie- Săptămâna Energiei Durabile- Constanța  Sustainable City Atelier de lucru Universitatea Ovidius Constanța, 21.06.2017 Prof. ing. Costea Carmen 3 elevi Institutul pentru nanotehnologii și Surse Alternative de Energie
Eurovial Constanța Expoziție electrică demonstrativă Expoziție electrică demonstrativă Pavilionul Expozițional Constanța, 15-17.06.

2017

Prof. coordinator: director adj. Maeschi Gabriela

Prof. Dumitrache Claudia

Porumb Mirela

Georgescu Daniela

Sandu Lucian

Sturza Elena

Costea Carmen

150 de elevi

 

 

REZULTATE OBȚINUTE LA OLIMPIADE ȘI CONCURSURI ȘCOLARE

ANUL ȘCOLAR  2016-2017

NR. CRT CONCURSUL ȘCOLAR ETAPA-PERIOADA PREMIUL OBȚINUT NUMELE ȘI PRENUMELE ELEVULUI-clasa PROFESOR COORDONATOR
Olimpiada Lectura ca abilitate de viață județeană Mențiune Purice Teodora- Diana 9C Bîrlădeanu Liliana
Olimpiada Lectura ca abilitate de viață județeană Mențiune Mazilu Răzvan- Florin 9C Bîrlădeanu Liliana
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici locală Premiul III Coroi Cristian Tudor- 9C Ioan Alina- Georgiana
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici locală Premiul III Ismail Emre- 9 C Ioan Alina- Georgiana
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici locală Premiul II Banciu Adrian- 11 F Patache Delia
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici locală Premiul III Luţu George Theodor- 11 B Ioan Alina- Georgiana
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici locală Premiul I Pavel Bogdan- 12 B Galav Costel
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici județeană Mențiune-calificat națională Coroi Cristian Tudor- 9 C Ioan Alina- Georgiana
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici județeană Mențiune Banciu Adrian- 11 F Patache Delia
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici județeană Premiul II- calificat națională Luţu George Theodor- 11B Ioan Alina- Georgiana
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici județeană Premiul II Pavel Bogdan 12 B Galav Costel
Concursul Național de Matematică Adolf Haimovici națională Mențiune-calificat națională Coroi Cristian Tudor- 9C Ioan Alina- Georgiana
Olimpiada Națională Educație pentru Sănătate județeană Premiul I Purice Teodora Diana- 9C Dragomir Caliopi
Olimpiada Națională Educație pentru Sănătate națională Mențiune Purice Teodora Diana – 9C Dragomir Caliopi
Olimpiada Națională Tehnologii Locală- electronică Premiul I Luțu George- 11B Porumb Mirela

Sturza Elena

Bucșe Mihail

Olimpiada Națională Tehnologii Locală- electronică Premiul II Gegiu Cosmin Marian- 12 E Porumb Mirela

Sturza Elena

Bucșe Mihail

Olimpiada Națională Tehnologii Locală – electric Premiul I Banciu Adrian- 11F Dumitrache Claudia

Roman Gabriela

Niță Eugen

Radu Dumitru

Olimpiada Națională Tehnologii Locală – electric Premiul II Mengazi Ainur- 11F Dumitrache Claudia

Roman Gabriela

Niță Eugen

Radu Dumitru

Olimpiada Națională Tehnologii Locală – electric Premiul I Mihailov Andrei – Vlad  11 A Dumitrache Claudia

Roman Gabriela

Niță Eugen

Radu Dumitru

Olimpiada Națională Tehnologii Locală – electric Premiul I Coman Alexandru George -12 A Dumitrache Claudia

Cheran Constantin

Niță Eugen

Radu Dumitru

Olimpiada Națională Tehnologii Locală – electric Premiul I Bulai George- Adrian- 12 A Dumitrache Claudia

Cheran Constantin

Niță Eugen

Radu Dumitru

Olimpiada Națională Tehnologii Locală – economic Premiul I Olteanu Cristian-11 D Vintilă Gina

Ovreiu Cerasela

Olimpiada Națională Tehnologii Locală -economic Premiul II Cristea dragoș- Adelin-11D Vintilă Gina

Ovreiu Cerasela

Olimpiada Națională Tehnologii Locală – economic Premiul III Pavel Andreea- 11D Vintilă Gina

Ovreiu Cerasela

Concursul Național Business Plan Județeană Mențiune Neagoe Alexandru- 11 D

Cristea Dragoș- Adelin-11 D

Bocăneală Ana- Maria-11D

Ovreiu Cerasela
Concursul Național Inovafest națională Mențiune Panciu Iulian- 12 F Pântrjel  Laura
Olimpiada Națională Tehnologii Județeană- electronică Premiul III Luțu George- 11B Porumb Mirela

Sturza Elena

Bucșe Mihail

Olimpiada Națională Tehnologii Județeană- electronică Mențiune Șerbu Daniel Andrei- 11B Porumb Mirela

Sturza Elena

Bucșe Mihail

Olimpiada Națională Tehnologii Națională- electronică Mențiune Luțu George- 11B Porumb Mirela

Sturza Elena

Bucșe Mihail

Olimpiada Națională Tehnologii Județeană – electric Premiul II Banciu Adrian- 11F Dumitrache Claudia

Roman Gabriela

Niță Eugen

Radu Dumitru

Olimpiada Națională Tehnologii Județeană- electronică Premiul II Lascu Vili Octavia- 12E Porumb Mirela

Sturza Elena

Bucșe Mihail

Olimpiada Națională Tehnologii Județeană- electronică Premiul III Gegiu Cosmin Marian- 12E Porumb Mirela

Sturza Elena

Bucșe Mihail

Olimpiada Națională Tehnologii Județeană – electric Mențiune Coman Alexandru George -12 A Dumitrache Claudia

Cheran Constantin

Niță Eugen

Radu Dumitru

Olimpiada Națională Tehnologii Județeană – electric Premiul III Bulai George- Adrian- 12 A Dumitrache Claudia

Cheran Constantin

Niță Eugen

Radu Dumitru

Olimpiada Națională Tehnologii Națională- electric Mențiune Banciu Adrian- 11F Roman Gabriela

Niță Eugen

Grecu Alexandru

Social Innovation Relay națională Locul III Chiriacescu Alexandru- 10C

Constantinescu ștefan- 10B

Neagu Constantin- 10B

Stoian Cristina
Concursul Național de Chimie „Petru Poni” județeană Locul III Ghibirsină Cătălin Andrei- 10E Maeschi Gabriela
Concursul Național de Chimie „Petru Poni” județeană Locul III Duda Iulian -10E Maeschi Gabriela
Concursul Național de Chimie „Petru Poni” Județeană Mențiune Grecu Dan- Andrei- 12 C Maeschi Gabriela

 

Concursul Național de Chimie „Petru Poni” județeană Premiul II (calificat națională) Pavel Bogdan-12 B Maeschi Gabriela
Concursul Național de Chimie „ Petru Poni” naţională Menţiune Pavel Bogdan-12 B Maeschi Gabriela
Concurs de Matematică Dan Barbilian locală Premiul I Ismail Emre, Coroi Cristian, Simula Sebastian- 9 C Ioan Alina- Georgiana
Concurs de Matematică Dan Barbilian locală Premiul II Popescu Anton,Staetu Razvan – 9
Concurs de Matematică Dan Barbilian locală Premiul I Duda Iulian, Geoge Florin, Leonte Remus 10E
Concurs de Matematică Dan Barbilian locală Premiul II Balcan Nicusor, Gheorghe Adrian
Concurs de Matematică Dan Barbilian locală Premiul III Neagu Constantin, Groszos Bogdan, Popa Eduard
Concurs de Matematică Dan Barbilian locală MENTIUNE Despinoiu Nicolae, Moisa Antonio- a 10-a
Concurs de Matematică Dan Barbilian locală Premiul I Banciu Adrian, Mengazi Ainur, Ivan Sebastian- 11F Patache Delia

 

Concurs de Matematică Dan Barbilian locală Premiul II Deac Alexandru, Costache Emilian- a 11-a
Concurs de Matematică Dan Barbilian locală Premiul I Hogaş Patricia, Popescu Georg,  Vlad Andreea, Samoila Marius – a 12-a Ioan Alina- Georgiana

Galav Costel

Tabel nominal cu elevii calificați după etapa pe şcoală, februarie 2017

(pentru participarea la etapa locală a concursului judeţean de limbă engleză pentru licee tehnologice „English Skills”)

Nr. crt. Numele și prenumele elevului Clasa Punctaj total Profesor coordonator
1 Moisei Alexandru Sebastian a IX-a 95p Guraliuc Daniela Elena
2 Ali Sezer Gean a IX-a 95p Guraliuc Daniela Elena
3 Anefi Akan a IX-a 95p Suliman Ines
4 Ciobanu Ilie a IX-a 90p Suliman Ines
5 Ciupercă Mirea Valentina Iordana a IX-a 90p Guraliuc Daniela Elena
6 Chirculescu David a IX-a 90p Cioroba Oana Diana
7 Paciu Virgil a IX-a 90p Suliman Ines
8 Moisei Ionuț a IX-a 90p Suliman Ines
9 Sandu Cosmin a IX-a 90p Guraliuc Daniela Elena
10 Teja Mario a IX-a 90p Cioroba Oana Diana
11 Baciu Robert a IX-a 80p Guraliuc Daniela Elena
12 Cruț Gabriel a IX-a 80p Cioroba Oana Diana
13 Popescu Rareș Andrei a IX-a 80p Guraliuc Daniela Elena
14 Ciurea Alexandru a X-a 95p Cioroba Oana Diana
15 Constantin Cătălin a X-a 95p Cioroba Oana Diana
16 Contor Nicolae a X-a 95p Cioroba Oana Diana
17 Ilie Eduard a X-a 95p Cioroba Oana Diana
18 Geoge Florin a X-a 90p Cioroba Oana Diana
19 Gherase Mihai a X-a 90p Cioroba Oana Diana
20 Ifrim Sonia a X-a 90p Guraliuc Daniela Elena
21 Omer Gian a X-a 90p Cioroba Oana Diana
22 Onțică Răzvan a X-a 90p Cioroba Oana Diana
23 Iacob Gabriel a X-a 85p Guraliuc Daniela Elena
24 Maftei David a X-a 85p Guraliuc Daniela Elena
25 Borcea Claudiu a X-a 80p Suliman Ines
26 Banciu Adrian a XI-a 100p Cioroba Oana Diana
27 Luțu George Theodor a XI-a 100p Guraliuc Daniela Elena
28 Dumitru Eduard a XI-a 100p Guraliuc Daniela Elena
29 Toacă Andrei Iulian a XI-a 95p Guraliuc Daniela Elena
30 Popovici Andrei a XI-a 95p Guraliuc Daniela Elena
31 Șerbu Andrei Daniel a XI-a 95p Guraliuc Daniela Elena
32 Ene Emil Andrei a XI-a 90p Guraliuc Daniela Elena
33 Lăceanu Corina a XI-a 90p Suliman Ines
34 Lodină Andrei a XI-a 90p Cioroba Oana Diana
35 Mengazi Ainur a XI-a 90p Cioroba Oana Diana
36 Pavel Cristina a XI-a 90p Suliman Ines
37 Marin Răzvan a XII-a 95p Cioroba Oana Diana
38 Mihalache Răzvan a XII-a 90p Cioroba Oana Diana

Rezultatele concursului judeţean de limbă engleză pentru licee tehnologice

English Skills, 4 martie 2017

Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Profesor îndrumător Premiul obţinut
Clasa a IX-a
1 Ali Sezer Gean Guraliuc Daniela Elena I
2 Moisei Alexandru Guraliuc Daniela Elena II
3 Anefi Akan Suliman Ines I
4 Ciobanu Ilie Suliman Ines Excelenţă
5 Chirculescu David Cioroba Oana Diana III
6 Paciu Virgil Suliman Ines I
7 Moise Stefan Cioroba Oana Diana II
8 Teja Mario Cioroba Oana Diana II
9 Crut Gabriel Cioroba Oana Diana III
Clasa a X-a
1 Maftei David Guraliuc Daniela Elena Menţiune
2 Ciurea Alexandru Cristian Cioroba Oana Diana II
3 Ilie Eduard Nicolae Cioroba Oana Diana II
4 Iacob Gabriel Guraliuc Daniela Elena II
5 Geoge Florin Cioroba Oana Diana III
6 Contor Nicolae Cioroba Oana Diana III
7 Ontica Razvan Cioroba Oana Diana II
8 Borcea Claudiu Andrei Suliman Ines II
9 Omer Gian Cioroba Oana Diana III
Clasa a XI-a
1 Pavel Maria Suliman Ines Menţiune
2 Laceanu Corina Suliman Ines III
3 Mengazi Ainur Cioroba Oana Diana Menţiune
4 Banciu Adrian Cioroba Oana Diana I
5 Toaca Andrei Iulian Guraliuc Daniela Elena III
6 Popovici Andrei Guraliuc Daniela Elena III
7 Luţu George Theodor Guraliuc Daniela Elena II
8 Dumitru Eduard Guraliuc Daniela Elena I
9 Serbu Daniel Guraliuc Daniela Elena III
10 Lodina Andrei Cioroba Oana Diana Menţiune
Clasa a XII-a
1 Mihalache Razvan Cristian Cioroba Oana Diana III
2 Marin Razvan Iulian Cioroba Oana Diana I

Moisei

Alexandru

a IX-a

Telecom

40

45

85

Premiul  II

Calificat

27.

Ali Sezer Gean

a IX-a

Telecom

40

50

90

Premiul I

Calificat

28.

Anefi Akan

a IX-a

Telecom

40

55

95

Premiul I

Calificat

29.

Ciobanu Ilie

a IX-a

Telecom

40

60

100

Premiul de

Excelenta

Calificat

30.

Ciuperca Mirea

Valentina

Iordana

a IX-a

Telecom

30

30

60

Necalificat

31.

Chirculescu

David

a IX-a

Telecom

30

40

70

Premiul III

Calificat

32.

Paciu Virgil

a IX-a

Telecom

35

55

90

Premiul I

Calificat

33.

Moise Stefan

a IX-a

Telecom

30

50

80

Premiul  II

Calificat

34.

Teja Mario

a IX-a

Telecom

30

55

85

Premiul  II

Calificat

35.

Crut Gabriel

a IX-a

Telecom

30

40

 

 

 

 

  • Rezultate etapa judeţeană, concursul judeţean de limbă engleză pentru licee tehnologice English Skills, 5 aprilie 2017
Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Profesor îndrumător Premiul obţinut
Clasa a IX-a
1 Ali Sezer Gean Guraliuc Daniela Elena I
2 Moisei Alexandru Guraliuc Daniela Elena I
3 Anefi Akan Suliman Ines I
4 Ciobanu Ilie Suliman Ines I
5 Chirculescu David Cioroba Oana Diana I
6 Paciu Virgil Suliman Ines I
7 Moise Stefan Cioroba Oana Diana I
8 Teja Mario Cioroba Oana Diana II
9 Crut Gabriel Cioroba Oana Diana I
Clasa a X-a
1 Ciurea Alexandru Cristian Cioroba Oana Diana I
2 Ilie Eduard Nicolae Cioroba Oana Diana I
3 Geoge Florin Cioroba Oana Diana II
4 Contor Nicolae Cioroba Oana Diana II
5 Ontica Razvan Cioroba Oana Diana II
6 Omer Gian Cioroba Oana Diana III
Clasa a XI-a
1 Laceanu Corina Suliman Ines I
2 Banciu Adrian Cioroba Oana Diana I
3 Toaca Andrei Iulian Guraliuc Daniela Elena II
4 Popovici Andrei Guraliuc Daniela Elena I
5 Luţu George Theodor Guraliuc Daniela Elena II
6 Dumitru Eduard Guraliuc Daniela Elena Excelenţă
7 Serbu Daniel Guraliuc Daniela Elena III
Clasa a XII-a
1 Mihalache Razvan Cristian Cioroba Oana Diana I
2 Marin Razvan Iulian Cioroba Oana Diana II

Moisei

Alexandru

a IX-a

Telecom

40

45

85

Premiul  II

Calificat

27.

Ali Sezer Gean

a IX-a

Telecom

40

50

90

Premiul I

Calificat

28.

Anefi Akan

a IX-a

Telecom

40

55

95

Premiul I

Calificat

29.

Ciobanu Ilie

a IX-a

Telecom

40

60

100

Premiul de

Excelenta

Calificat

30.

Ciuperca Mirea

Valentina

Iordana

a IX-a

Telecom

30

30

60

Necalificat

31.

Chirculescu

David

a IX-a

Telecom

30

40

70

Premiul III

Calificat

32.

Paciu Virgil

a IX-a

Telecom

35

55

90

Premiul I

Calificat

33.

Moise Stefan

a IX-a

Telecom

30

50

80

Premiul  II

Calificat

34.

Teja Mario

a IX-a

Telecom

30

55

85

Premiul  II

Calificat

35.

Crut Gabriel

a IX-a

Telecom

30

40

Moisei

Alexandru

a IX-a

Telecom

40

45

85

Premiul  II

Calificat

27.

Ali Sezer Gean

a IX-a

Telecom

40

50

90

Premiul I

Calificat

28.

Anefi Akan

a IX-a

Telecom

40

55

95

Premiul I

Calificat

29.

Ciobanu Ilie

a IX-a

Telecom

40

60

100

Premiul de

Excelenta

Calificat

30.

Ciuperca Mirea

Valentina

Iordana

a IX-a

Telecom

30

30

60

Necalificat

31.

Chirculescu

David

a IX-a

Telecom

30

40

70

Premiul III

Calificat

32.

Paciu Virgil

a IX-a

Telecom

35

55

90

Premiul I

Calificat

33.

Moise Stefan

a IX-a

Telecom

30

50

80

Premiul  II

Calificat

34.

Teja Mario

a IX-a

Telecom

30

55

85

Premiul  II

Calificat

35.

Crut Gabriel

a IX-a

Telecom

30

40

  • Rezultate etapa locală, Olimpiada de limbă engleză, 12 ianuarie 2017
Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Profesor îndrumător Premiul obţinut
Clasa a IX-a
1 Anefi Akan Suliman Ines I
2 Ciobanu Ilie Suliman Ines II
3 Mălăin Radu Andrei Guraliuc Daniela Elena II
Clasa a X-a
1 Borcea Claudiu Andrei Suliman Ines II
2 Omer Gian Cioroba Oana Diana II
Clasa a XI-a
1 Banciu Adrian Cioroba Oana Diana II
2 Luţu George Theodor Guraliuc Daniela Elena II
Clasa a XII-a
1 Mihalache Razvan Cristian Cioroba Oana Diana I
2 Marin Razvan Iulian Cioroba Oana Diana II
  • Rezultate etapa judeţeană, Olimpiada de limbă engleză, 17 martie 2017
Nr. crt. Numele şi prenumele elevului Profesor îndrumător Premiul obţinut
Clasa a IX-a
1 Borcea Claudiu Andrei Suliman Ines Menţiune

Rezultatele elevilor la concursurile de fizică

Etapa  județeană:

Nr crt Numele elevului

 

Concurs Secțiunea la care a participat Premiul Diploma Prof. îndrumător Obs
1. Gheorghe Adrian Ovidiu

 

„Șerban Țițeica” Lucrari scrise III Turcu Doina
2. Delegeanu Cristian „Ș. Procopiu” Referate pe teme științifice – liceu Mențiune -Arhimede

-Coandă

Turcu Doina
3. Șerban Alexandru Gabriel „Ș. Procopiu” Fizică și tehnologii electronice I Procopiu Turcu Doina, Dumitrache Claudia, Etem Icherem
4. Numan Serkan

Popescu George

„Ș. Procopiu” Fizică și tehnologii electronice Mențiune -Coandă Turcu Doina

Pântrjel Laura

Dumitrache Claudia

5. Jerebni Mihnea

Florea Ștefănel

„Ș. Procopiu” Fizică și tehnologii electronice Mențiune -Coandă Turcu Doina

Sturza Elena

Pântrjel Laura

6. Duda Iulian

Ghibîrsină Cătălin

„Ș. Procopiu” Fizică și tehnologii electronice Mențiune -Coandă Turcu Doina

Sturza Elena

Dumitrache Claudia

7. Banciu Adrian

Mengazi Ainur

„Ș. Procopiu” Fizică și tehnologii electronice Mențiune -Coandă Turcu Doina

Sturza Elena

Etem Icherem

8. Șerban Alexandru Gabriel „Ș. Procopiu” Referate științifice- electronică I Procopiu Turcu Doina

Pântrjel Laura

Dumitrache Claudia

9. Vlad Andreea,Mihui Alexandra, Irimescu Daniel, Crețu Iulian, Crăciun Dan „Ș. Procopiu” Grupuri de cooperare-liceu Mențiune Coandă Turcu Doina
10. Lascu Vili- Octavian, Gegiu Marian, Șerban Gabriel  Șt. Procopiu Tehnici de laborator- electronică Premiul I Procopiu Ferșeta Mirela

Dumitrache Claudia

Bucșe Mihail

11. Constantinescu Ștefan, Chiriac Eduard, Mînjescu Alexandru Șt. Procopiu Tehnici de laborator- electronică Coandă Ferșeta Mirela

Dumitrache Claudia

Bucșe Mihail

12 Chiriacescu Aklexandru Șt. Procopiu Programul Eagle Newton Pântrjel laura

Dumitrache Claudia

Turcu Doina

Etapa  interjudețeană (Bucuresti):

Nr crt Numele elevului

 

Concurs Secțiunea la care a participat Premiul Diploma Prof îndrumător Obs
1. Gheorghe Adrian Ovidiu

 

„Șerban Țițeica” Lucrari scrise III Turcu Doina