REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENELE DE SFÂRȘIT DE CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT

REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENELE  DE SFÂRȘIT DE CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Examene de certificare a competențelor profesionale

  1. EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE NIVEL 3

                       (Învățământ profesional cu durata de 3 ani)

Calificarea profesională: Electrician întreținere și reparații aparatură electrocasnică

 

La susținerea examenul de certificare a calificării profesionale, nivel 3, au fost prezenți toți candidații.

Procentul de promovabilitate este de 100%, toți cei 9 candidați promovând examenul; s-au obținut: 4 calificative EXCELENT, 3 calificative FOARTE BINE și 2 calificative BINE.

 

Nr.

crt.

Domeniul Calificarea Număr elevi Promovabilitate

(%)

Înscriși Prezenți Absenți Promovați Respinși
1 Electric ELECTRICIAN ÎNTREȚINERE ȘI REPARAȚII APARATURĂ ELECTROCASNICĂ 9 9 0 9 0 100%