REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENELE DE SFÂRȘIT DE CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT

REZULTATE OBȚINUTE LA EXAMENELE  DE SFÂRȘIT DE CICLU DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Examene de certificare a competențelor profesionale

 

  1. EXAMENUL DE CERTIFICARE A COMPETENȚELOR PROFESIONALE NIVEL 5

Calificarea profesională : Tehnician electronist rețele de telecomunicații- 7 candidați- declarați admiși

Nr. crt. Centrul de examen Domeniul Calificarea profesională   ÎNSCRIŞI   PREZENŢI   ABSENŢI   PROMOVAŢI   RESPINŞI   Promovabilitate (%)
T U R B F T U R B F T U R B F T U R B F T U R B F T U R B F
1 Liceul Tehnologic de Electrotehnică și Telecomunicații Constanța Electronică-Automatizări Tehnician electronist telecomunicații 7 5 2 7 0 7 5 2 7 0 0 0 0 0 0 7 5 2 7 0 0 0 0 0 0 100 100 100 100 0